Latest iphone news
 iphone

BinnenvaartPolitieReglement voor de iPad

by theAppCompany.nl
De BPR app bevat de volledige tekst van het Binnenvaartpolitiereglement van het Ministerie van Verkeer en waterstaat. Het is een zeer handige tool voor iedere watersporter waarover het BPR het volgende zegt:

Artikel 1.11. Reglement aan boord

1. Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan.

2. Dit artikel is niet van toepassing op een groot schip zonder bemanningsverblijf noch op een klein open schip.

Geschikt voor de iPad!

Package name
nl.theappcompany.bpripad

DownloadRating: 0
0 ratings

Versión
1.0

Size
8,00 MB

Price
US$3.99