Latest iphone news
 iphone

MEMOkarty Matura Język Polski FREE

by machapp
Matura 2012: UCZ SIĘ NAJŁATWIEJ!
Aplikacja do samodzielnej, maksymalnie szybkiej i efektywnej nauki.
Przygotowana na podstawie aktualnej (2012) podstawy programowej.

MEMOkarty MATURA – język polski. Wersja demonstracyjna 50 dwustronnych kart. Wersja pełna zawiera 1000 dwustronnych kart do samodzielnej nauki. Poziom podstawowy/ rozszerzony. Autorka: mgr Katarzyna Matusiak. Konsultacja: mgr Marta Makowiecka, mgr Włodzimierz Taboryski, mgr Krzysztof Janczuk.


1. opracowanie lektur i w tym literatura polska oraz literatura powszechna dla poziomów podstawowego i rozszerzonego,

2. toposy w literaturze, w tym archetypowe postaci, motywy zdarzeń oraz figury ludzkiej egzystencji,

3. reminiscencje w literaturze, sztuce, filmie i teatrze i w tym cytaty, adaptacje filmowe, adaptacje teatralne oraz dzieła sztuki.

Fiszki identyczne z papierowymi z MEMOkarty.pl - dostępnymi w sklepach. Wersja elektroniczna jest tańsza.

Głównym założeniem koncepcji jest oparcie pełnego zakresu wiedzy, wymaganego na maturze z języka polskiego, na wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji zestawie lektur obowiązkowych. Pozwala to, w oparciu o konkretne dzieła, właściwie zaprezentować charakterystykę kolejnych epok, okresów literackich, trendów, kierunków, problemów językoznawczych, tła historycznego i artystycznego. Uczeń przygotowujący się do matury szybciej i trwalej będzie przyswajał właściwą wiedzę, a twierdzenia jego, wypowiedzi, sądy będą miały formę popartą przykładami. Ten kierunek działania nie dzieli całości materiału na odrębne i dla wielu uczniów dość niejasno ze sobą powiązane działy. W proponowanym systemie literatura jest punktem wyjścia do rozważań szerszych, ogólniejszych, staje się meritum wiedzy i źródłem poszukiwań zależności na wielu różnych płaszczyznach. Pokazuje związki, jak i uwidacznia różnice. Zmusza do „myślenia utworami” literackimi, budując umiejętność doszukiwania się logiki w budowaniu dzieła literackiego, w grupowaniu tych dzieł ze względu na podobieństwa, w zmianach w kierunkach kulturowych, także artystycznych, a w szczególności literackich. Przez wiedzę wychodzącą bezpośrednio z lektur łatwiej można przyswoić sobie bądź utrwalić zagadnienia kontekstowe, które dla wielu uczniów zdają się być pojęciami abstrakcyjnymi.
Więcej dowiesz się na MEMOkarty.pl

Package name
machapp.memokarty.maturapolski.free

Download


MEMOkarty Matura Język Polski FREE MEMOkarty Matura Język Polski FREE MEMOkarty Matura Język Polski FREE MEMOkarty Matura Język Polski FREE MEMOkarty Matura Język Polski FREE

Rating: 0
0 ratings

Versión
1.0

Size
7,65 MB

Price
Free