Latest iphone news
 iphone

Sách tiếng Việt Lớp 1 tập 2

by NGUYEN TAM
Sách Tiếng Việt lớp 1 - Tập 2, bản audio, giúp bạn dạy con học tiếng Việt và ôn bài rất thuận tiện trên iPad.

• Sách giáo khoa chính thức cho học sinh lớp một học tiếng Việt.

• Phát âm chuẩn.

• Có nút định vị để giúp bé bấm và học phát âm.

• Có game cho bé học chữ với nhạc nền vui nhộn.

• Mục lục dạng cuộn, dễ dàng truy cập nhanh đến từng bài.

• Hướng dẫn rõ ràng, sinh động với giao diện đẹp.

----------

FOR ENGLISH USERS

This is the Leaning Vietnamese Student Book - First Grade, part 2 with audio, making it easy to teach your children learning Vietnamese, or even to learn by yourself.

• Official book for first grade.

• Speaking standard Vietnamese.

• Virtual buttons helping your kid touch and learn Vietnamese speaking.

• Mini game to learn alphabet.

• Index with scroll view, easy to navigate to any lesson.

• Clear instructions with beautiful interface.

Package name
com.sachgiaokhoa.sachtiengvietlop1tap2

Download


Sách tiếng Việt Lớp 1 tập 2 Sách tiếng Việt Lớp 1 tập 2 Sách tiếng Việt Lớp 1 tập 2 Sách tiếng Việt Lớp 1 tập 2

Rating: 5
1 ratings

Versión
1.0

Size
8,00 MB

Price
Free